Luotettava kumppani

Yhteystiedot

Sirviön Metalli Oy
Sonkajärventie 135
74120 IISALMI

info@sirvion-metalli.fi

Myynti, kalusteet
Tero Sirviö, toimitusjohtaja
p. 040 057 8471
tero.sirvio@sirvion-metalli.fi

Myynti, teräsrakenteet, alihankinta
Kimmo Sirviö, IWS hitsausneuvoja, insinööri
p. 050 375 9281
kimmo.sirvio@sirvion-metalli.fi

Myynti, ritilät
Tapio Sirviö
p. 050 548 4367
tapio.sirvio@sirvion-metalli.fi

Myynti
Kaija Kauppinen
puh. 050 377 6987
kaija.kauppinen@sirvion-metalli.fi

Myynti myös:

Euroopan Aluekehitysrahaston rahoittaman SirviönMetalli2.0 -hankkeen
päätavoitteena on luoda hyvät edellytykset Sirviön Metalli Oy:n liiketoiminnan
kestävälle kasvulle, kehittymiselle ja monipuolistumiselle uusien digitaalisten,
teknologisten ja palveluratkaisujen avulla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on
myös nostaa merkittävästi Sirviön Metalli Oy:n automatisaatioastetta ja luoda
edellytykset automatisoidulle /robotisoidulle valmistukselle. Hankkeen myötä Sirviön
Metalli Oy:lle luodaan konkreettiset toimintamallit myös toiminnan kannattavalle
vihreälle siirtymälle.