Luotettava kumppani

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sirviön Metalli Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.3.2022. Viimeisin muutos 17.3.2022.

REKISTERINPITÄJÄ

Sirviön Metalli Oy
Sonkajärventie 135
74120 IISALMI

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Tero Sirviö
p. 0400 578 471
tero.sirvio@sirvion-metalli.fi

REKISTERIN NIMI

Sirviön Metallin asiakas- ja markkinointirekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

Kävijän tilaaman uutiskirjeen, oppaan ja markkinointiviestien lähetykseen. Rekisterin avulla hoidetaan lisäksi asiakassuhdetta, lähetetään tilauksen valmistustietoja, lisätietopyyntöjä yms. tilaukseen liittyviä tietoja.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: Nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan itse lomakkeella antamista tiedoista, verkkokaupan asiakasrekisteristä sekä asiakassuhteen hoitamista varten kysytyistä tiedoista.

EVÄSTEIDEN KERÄÄMINEN

Keräämme verkkosivuillamme evästeiden avulla käyttäjäkokemusta parantavaa tietoa, jota käytetään myös markkinoinnin kohdistamiseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä käyttää toiminnassaan ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella, kun käytetään järjestelmää Mailerlite (USA), jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella täyttämällä henkilötietonsa lomakkeen kautta ja osallistumalla testiin, tilaamalla verkkosivuilla tarjolla olevan uutiskirjeen. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja eikä erillisiä salasana-/kirjautumistietoja tarvita.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmässä. Järjestelmään on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät liittyvät oleellisesti sähköpostiviestintään sekä heillä on oikeus käsitellä Sirviön Metalli Oy:n asiakastietoja ja pääsy sähköpostijärjestelmään. Tietoja ei luovuteta edelleen muille osapuolille tai yhteistyökumppaneille.  Tietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.